Digitalisering

Digitalisera dina flöden.
Bearbeta och integrera data för att
optimera verksamheten.
Öka prestanda genom schemalagda kontroller av data.
Automatisera processer och uppdatering av underlag.

Gisfabriken AB är Service Partner till Safe Software och innehar certifiering för installation, utveckling och kursverksamhet.

GIS-stöd

Bollplank, stöd och resurs i data/GIS-relaterade frågor vid systemutveckling, verksamhetsutveckling och upphandlingar.

Med över 25 års erfarenhet av databearbetning och automatisering kan Gisfabriken underlätta er digitaliseringsresa!

Nils-Erik Dahlsten - Gisfabriken AB

Gisfabriken AB

070-348 348 9
nils-erik.dahlsten(at)gisfabriken.se